Mắt không chịu trách nhiệm khi trí óc mới ...


Mắt không chịu trách nhiệm khi trí óc mới là thứ nhìn.
-
The eyes are not responsible when the mind does the seeing.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thứctrách nhiệm

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống