Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục ...


Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.
-
Conscience is the voice of the soul; the passions are the voice of the body.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống