Luôn luôn có tốt xấu, thăng trầm, chính ...


Luôn luôn có tốt xấu, thăng trầm, chính đáng và phi lý. Tôi thề với bạn tất cả những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
-
There is the good and the bad, the great and the low, the just and the unjust. I swear to you that all that will never change.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sốngthay đổi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống