Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân ...


Luật pháp quá nhẹ nhàng ít khi được tuân theo; quá hà khắc, hiếm khi được thi hành.
-
Laws too gentle are seldom obeyed; too severe, seldom executed.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

luật pháp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống