Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân ...


Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó.
-
Enthusiasm is the genius of sincerity and truth accomplishes no victories without it.

Edward Bulwer-Lytton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại.

Henry Louis Mencken

© 2012 Danh ngôn cuộc sống