Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được ...

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.
-
Patience and time do more than strength or passion.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống