Lòng can đảm là biện pháp để đối đầu ...


Lòng can đảm là biện pháp để đối đầu những điều không biết trước.
-
Courage is the resolution to face the unforeseen.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chícan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

© 2012 Danh ngôn cuộc sống