Lời thề trong giông bão bị lãng quên lúc ...


Lời thề trong giông bão bị lãng quên lúc bình yên.
-
Vows made in storms are forgotten in calm.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lãng quên

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống