Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét ...


Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Ngạn ngữ Nam Phi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khó

Tiểu sử

Quốc gia: Nam Phi
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Độ lâu bền của sự đam mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống