Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ ...


Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ mình có thể chữa khỏi điều đó cho nhân loại là kẻ điền rồ nhất.
-
Men will always be mad, and those who think they can cure them are the maddest of all.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

điên rồ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng; kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống