Làm nhiều hơn những gì bạn đang được ...

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.
-
Do more than you are being paid to do, and you'll eventually be paid more for what you do.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạccông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống