Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng ...


Lạc quan là sự điên rồ nhất quyết rằng mọi thứ vẫn ổn khi chúng ta đau khổ.
-
Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Mahatma Gandhi

© 2012 Danh ngôn cuộc sống