Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược ...


Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung.
-
Patience is not passive; on the contrary, it is active; it is concentrated strength.

Edward Bulwer-Lytton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnhkiên nhẫn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu bạn muốn có được những thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống