Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó ...


Không nói gì, đặc biệt khi lên tiếng, đó là một nửa của nghệ thuật ngoại giao.
-
To say nothing, especially when speaking, is half the art of diplomacy.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đặc biệtgiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống