Không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng ...


Không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng tốt bị nhuốm bẩn.
-
There is no odor so bad as that which arises from goodness tainted.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Bill Gates

© 2012 Danh ngôn cuộc sống