Không gì được phân phối công bằng hơn ...


Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.
-
Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.

Rene Descartes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.

Louisa May Alcott

© 2012 Danh ngôn cuộc sống