Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ ...


Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.
-
There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống