Không chịu suy xét là người mù quáng, không ...

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu

Không chịu suy xét là người mù quáng, không thể suy xét là người ngu xuẩn và không dám suy xét là nô lệ.
-
Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chấtsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống