Khó khăn trong công việc chính là không đủ ...


Khó khăn trong công việc chính là không đủ năng lực. Rắc rối trong công việc chính là thiếu khả năng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việckhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống