Khi tâm trạng không vui đừng làm gì điên ...


Khi tâm trạng không vui đừng làm gì điên rồ mà hãy chọn một giấc ngủ vì đó là thứ êm ái nhất.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chánđiên rồ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống