Khi ta làm hết sức của mình, ta không thể ...


Khi ta làm hết sức của mình, ta không thể biết điều kỳ diệu nào sẽ xảy đến trong cuộc sống của ta, hoặc trong cuộc sống của người khác.
-
When we do the best that we can, we never know what miracle is wrought in our life, or in the life of another.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyết tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống