Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không ...

Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.

Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.
-
Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồný chí

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống