Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp ...


Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.
-
When befriended, remember it; when you befriend, forget it.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng; kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống