Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp ...


Khi được giúp đỡ, hãy ghi nhớ; khi giúp đỡ, hãy quên đi.
-
When befriended, remember it; when you befriend, forget it.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống