Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng ...


Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.
-
When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dotư duy

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

© 2012 Danh ngôn cuộc sống