Khám phá ra điều gì đúng và thực hành ...


Khám phá ra điều gì đúng và thực hành điều gì tốt, đó là hai mục tiêu quan trọng nhất của triết học.
-
The discovery of what is true and the practice of that which is good are the two most important aims of philosophy.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

triết lý

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Tục ngữ Việt Nam

© 2012 Danh ngôn cuộc sống