Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng ...


Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt.
-
A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

William Shakespeare

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốtthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống