Hòa bình không thể đạt được qua bạo ...


Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, nó chỉ có thể đạt được qua sự thông hiểu.
-
Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hòa bình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống