Hãy tin tôi, ít nhất với một số người, ...


Hãy tin tôi, ít nhất với một số người, không chiếm lấy điều mình không muốn là việc khó nhất trên thế giới.
-
Believe me, for certain men at least, not taking what one doesn't desire is the hardest thing in the world.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việclao động

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống