Hãy lắng nghe lý trí, nếu không nó sẽ ...


Hãy lắng nghe lý trí, nếu không nó sẽ buộc bạn cảm thấy nó.
-
Hear reason, or she'll make you feel her.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống