Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ ...


Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.
-
Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộilắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống