Hãy đi theo ánh trăng nội tâm của bạn; ...


Hãy đi theo ánh trăng nội tâm của bạn; đừng che dấu sự điên rồ.
-
Follow your inner moonlight; don't hide the madness.

Allen Ginsberg

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnđiên rồ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống