Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan ...

Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là

Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn đã làm.
-
Nearly everything you do is of no importance, but it is important that you do it.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh nghiệmlao động

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương.

Isaac Newton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống