Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ...


Hạnh phúc dễ kiêu căng, đau khổ dễ khôn ngoan.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Anatole France

© 2012 Danh ngôn cuộc sống