Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã ...


Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi anh đã quên những gì anh học ở trường.
-
Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dụckiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Dr Seuss

© 2012 Danh ngôn cuộc sống