Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ...


Đừng quên rằng chìa khóa cho sự việc nằm ở ý chí chứ không phải trí tưởng tượng.
-
Never forget that the key to the situation lies in the will and not in the imagination.

Edward Young

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chítưởng tượng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1683
Ngày mất: 5/4/1765
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Mahatma Gandhi

© 2012 Danh ngôn cuộc sống