Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện ...


Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.
-
Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Benjamin Franklin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống