Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện ...


Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.
-
Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống