Đơn giản hóa đi một chút là bước đầu ...


Đơn giản hóa đi một chút là bước đầu tiên để sống có lý trí, tôi tin như vậy.
-
A little simplification would be the first step toward rational living, I think.

Eleanor Roosevelt

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đơn giảnlý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

© 2012 Danh ngôn cuộc sống