Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt ...


Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.
-
Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Steve Jobs

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày sinh: 24/2/1955
Ngày mất: 5/10/2011

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống