Đôi khi nghịch cảnh là những thứ mà bạn ...


Đôi khi nghịch cảnh là những thứ mà bạn cần phải đối mặt để thành công.
-
Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống