Điều bạn nói không quan trọng mà quan ...


Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn giấu bí mật của thời gian.
-
It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

William Carlos Williams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nóigiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 17/9/1883
Ngày mất: 4/3/1963
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống