Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng ...


Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng khoan dung. Châm biếm mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn, và ít thân thiện hơn.
-
Humor brings insight and tolerance. Irony brings a deeper and less friendly understanding.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoan dungsáng suốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống