Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng ...


Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng khoan dung. Châm biếm mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn, và ít thân thiện hơn.
-
Humor brings insight and tolerance. Irony brings a deeper and less friendly understanding.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoan dungsáng suốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

Vladimir Ilyich Lenin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống