Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con ...


Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người - đó là nhiệm vụ của người nghệ sĩ.
-
To send light into the darkness of men's hearts - such is the duty of the artist.

Robert Schumann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậttrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống