Để tất cả mọi người đều được dạy ...


Để tất cả mọi người đều được dạy cách nói lên sự thật, cũng cần thiết tất cả đều học lắng nghe nó.
-
In order that all men may be taught to speak the truth, it is necessary that all likewise should learn to hear it.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thậtlắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống