Danh ngôn trong ngày 22 tháng 02 năm 2019

Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng
Chia sẻ trang này với bạn bè  
QUERY_EXECUTE_ERROR

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Thomas Fuller

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống