Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì ...


Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu.
-
Life has a value only when it has something valuable as its object.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống