Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì ...


Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu.
-
Life has a value only when it has something valuable as its object.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

© 2012 Danh ngôn cuộc sống