Cùng bước với một người bạn trong bóng ...

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.
-
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Jane Austen

© 2012 Danh ngôn cuộc sống