Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau ...

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống