Con người ghét những kẻ anh ta cho là hám ...


Con người ghét những kẻ anh ta cho là hám lợi chỉ vì anh ta không thể đạt được gì từ hắn.
-
Men hate the individual whom they call avaricious only because nothing can be gained from him.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không dám hỏi sẽ dốt nát cả đời.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống