Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim ...


Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất.
-
The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta.

Henry David Thoreau

© 2012 Danh ngôn cuộc sống