Có sự thông thái của tâm tưởng, và có ...


Có sự thông thái của tâm tưởng, và có sự thông thái của con tim.
-
There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.

Charles Dickens

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thứctrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

© 2012 Danh ngôn cuộc sống